Folldal kommune Helse, rehabilitering og omsorg

Sykepleier/vernepleier - 100% fast stilling

Folldal kommune har ledig 100 % fast stilling som sykepleier/vernepleier. Vi går inn i en spennende tid med planlagt bygging av flere omsorgsboliger, ombygging og nybygging av sykehjem.

Vi søker
Vi søker medarbeider i 100 % stilling for snarest mulig ansettelse. Stillingen er for tiden plassert ved institusjonstjenesten. 

Stillingene innebærer primært helse og omsorgsoppgaver, og blant annet
- Veiledningsansvar til andre yrkesgrupper
- Dokumentasjon
- Tverrfaglig samarbeid
- Tredelt turnus med for tiden arbeid med langvakter hver 4. helg 

Søkere kan også bli vurdert til andre stillinger, både faste og vikariater som måtte bli under tilsettingsprosessen. Oppgi om du er interessert i å vurdere det. Ved mangel på kvalifiserte søkere kan evt. andre faggrupper ansettes i vikariat.

Krav til kompetanse
Fullført 3-årig sykepleie/vernepleier (off. godkjent) med autorisasjon
Relevant erfaring er ønskelig 

Personlige egenskaper
- Tjenesten vektlegger god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer
- Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver
- Like å arbeide i team, men allikevel ha evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger
- Ha motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester
- Dele kompetanse med kollegaer

Krav til språkkunnskaper
Det stilles krav om minimum norskprøve 2 for minoritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr
- En arbeidsgiver som vil strekke seg langt for å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere
- Store muligheter for faglig og personlig utvikling
- Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
- En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
- Lønn etter avtale
- Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

Rekrutteringstilskudd
Ved rekruttering av sykepleiere i minimum 75% fast turnusstilling, har kommunen et rekrutteringstilskudd på kr 100 000,- som utbetales over 2 år.

Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk ved å trykke "søk her" til høyre.

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. Til stillingen ligger det 6 måneder prøvetid. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig, og barnehageplass.

I henhold til offentleglova § 25, annet ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Heltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2021

Arbeidssted:

Folldal kommune

Adresse:

Liavegen 23 2580 Folldal