Folldal kommune Helse, rehabilitering og omsorg

Helgestillinger

Student- og fagarbeiderstillinger i (miljø- og oppfølgingstjenesten) MOT

Om avdelingen
Miljø- og oppfølgingstjenesten (MOT) i Folldal er organisert under enhet for helse, rehabilitering og omsorg. Vi tilbyr avlastning og heldøgns omsorgstjenester til barn og voksne med utviklingshemming og/eller ulike funksjonsnedsettelser, med ulike bistandsbehov, i en bolig i stadig utvikling. Hos oss legger vi til rette for at hver enkelt beboer skal ha en aktiv og meningsfull hverdag, med fokus på mestring og brukermedvirkning. 

Vi har et faglig fokus, og ser etter en medarbeider som liker spennende, givende og varierte arbeidsoppgaver, og som ønsker å bli en del av vårt flotte team.

Vi søker
Vi søker fleksible medarbeidere  til to helgestillinger. Stillingsstørrelse ca. 20 %. For tiden plassert i MOT. 

Arbeidsoppgaver
- Bistå tjenestemottakerne i deres hverdag og tilrettelegge ut ifra deres premisser
- Skape et godt samarbeid med pårørende og ulike samarbeidsinstanser
- Dokumentere, registrere, lage tiltak og evaluere
- Jobbe ut ifra prinsipper hentet fra målrettet miljøarbeid/anvendt atferdsanalyse
- Opprettholde en god faglig standard ved avdelingen 

Stillingene innebærer turnus med langvakter hver 4. helg. Den ene stillingen har nattevakter, og den andre har langvakter på 12 timer.

Krav til kompetanse
Fagarbeider eller studenter innen helse- og sosialfaglig utdanning. Assistenter kan også søke.   
Du må ha førerkort kl B.

Krav til språkkunnskaper
Det stilles krav om minimum norskprøve 2 for minioritetsspråklige søkere. Dette kravet kan fravikes dersom søker kan dokumentere god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne. 

Særskilte krav til stillingen
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder 

Personlige egenskaper
- Tjenesten vektlegger god etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer
- Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver
- Like å arbeide i team, men allikevel ha evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger
- Ha motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester 

Vi tilbyr
- En arbeidsgiver som vil strekke seg langt for å rekruttere og beholde kvalifiserte arbeidstakere.
- Store muligheter for faglig og personlig utvikling
- Gode arbeidsforhold, hyggelige kollegaer
- En arbeidsplass som har fokus på "frisknærvær"
- Lønn etter avtale
- Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger

Søknad sendes
Søknad sendes elektronisk ved å trykke "søk her" til høyre.

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler. Til stillingen ligger det 6 måneder prøvetid. Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig, og barnehageplass.

I henhold til offentleglova § 25, annet ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

NB! Søkere må aldri oppgi BankID-informasjon i søknadsprosessen! Dersom du blir spurt om dette, er det et svindelforsøk.

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Jobbtype:

Fast

Heltid/Deltid:

Deltid

Arbeidstid:

Skift / turnus / arbeidstidsordning

Søknadsfrist:

30.09.2021

Tiltredelse:

04.10.2021

Arbeidssted:

Folldal kommune

Adresse:

Liavegen 23 2580 Folldal