Folldal kommune Folldal kommune

Åpne søknader

Her kan du registrere en åpen søknad om stilling i Folldal kommune. 

Det er viktig at du definerer aktuelle eller ønskede fagområder i søknaden din. Er din søknad relevant for oss vil du bli kontaktet. 

Fullstendig CV og søknad registreres inn i systemet. Folldal kommune foretar ikke direkte rekruttering av søknader som legges inn her, med noen få unntak. Dette kan være ved rekruttering av tilkallingsvikarer eller korte, uforutsette vikariater. 

Det er ingen garanti eller automatikk i at søkere som legger inn sin søknad på denne utlysningen vil bli vurdert ved aktuelle stillingsutlysninger (gjelder også unntakene som er beskrevet ovenfor). Den enkelte må derfor følge med på kommunens nettside ved utlysning av relevante stillinger, samt søke på nytt og direkte på disse stillingene.

For stillinger hvor det kreves politiattest må det fremlegges. Politiattesten kan ikke være eldre enn 3 måneder.

Tilsettinger skjer på de vilkår som går fram av lover, reglement og tariffavtaler.

I henhold til Offentleglova § 25 2. ledd kan søkerlister offentliggjøres. Ønsker søker sin søknad unntatt offentlighet, må dette begrunnes i søknaden. Du blir varslet dersom ønsket om reservasjon ikke blir tatt til følge.

Del på:

Fylke:

  • Innlandet

Arbeidssted:

Folldal kommune

Kontaktpersoner:

Gro Eli Svendsen Slemmen

mob: +47 40040338

Adresse:

Gruvvegen 7 2580 Folldal

Kontorplassering: